1. august 2013 endret SAR Metall AS navn til Norscrap Stavanger AS. Virksomheten er for øvrig uendret. Vi tilbyr profesjonelle løsninger innen innsamling og håndtering av returmetaller til beste for våre kunder og miljøet.

Til beste for deg og miljøet

This is where your latest Features custom posts will show up. You can change this text in the options.

Hvorfor velge oss?
 • Enkelt

  • Ett kontaktpunkt
  • Vi ordner alt fra A til Å
  • Ingen ventetid på anlegget

 • Effektivt

  • Rask respons
  • Høy omløpshastighet
  • Kostnadseffektivt

 • Sikkert

  • Sikkert og riktig oppgjør
  • Høy kompetanse i alle ledd
  • Miljø- og kvalitetsbevisst

Metallpriser

Diagrammene nedenfor viser prisutviklingen på London Metal Exchange (LME) de seneste tre månedene. Prisene er kun ment å være retningsgivende, da det også vil være andre markedsforhold som bestemmer våre priser utad. For jern og stål gjelder egne prismekanismer.